Home

Welkom bij de
Plato Academy

Tegenwoordig worden we vaak zo ingezogen in het hier-en-nu dat we niet meer in staat zijn met enige afstand en wijsheid naar onze problemen te kijken.

Dit platform benadert actuele issues vanuit de wijsheid van grote denkers uit de oudheid. Het richt zich daarbij op leringen die hun overtuigingskracht en praktisch nut door de eeuwen heen hebben bewezen en behouden.

Denk aan de leringen van Plato, Pythagoras, Lao Tse, de Buddha en de filosofische leringen achter het hindoeïsme, maar ook aan grote denkers uit  het christendom, het jodendom, de islam of het humanisme.

De Plato Academy biedt hiermee inspiratie en reflectie op drie niveaus: 

  • de mens: zingeving op persoonlijk niveau
  • de organisatie: het niveau waarop we dagelijks samenwerken 
  • de samenleving: ons land en de wereldgemeenschap waarin we samenleven

Laatste artikelen

Hoe creëer je de ideale organisatie? De organisatie bezien als zelfbewust levend wezen

Organisaties opereren tegenwoordig vaak in een zeer dynamische context. Een goede organisatie is dan ook doorlopend bezig met een zoektocht naar optimalisatie, zelfreflectie en aanpassing aan de actualiteit: herbronning, visie- en strategieontwikkeling, reorganisaties, cultuurtrajecten, bijscholing. Wie kent ze niet? Maar wat is nou een ideale organisatie? Hoe creëer je die dan? En zijn daar wel…

Bezielde idealen: hoe je kunt leven vanuit je idealen

Iedereen heeft idealen, sommige groots en meeslepend, andere klein en praktisch. Idealen geven ons de inspiratie om de meest geweldige dingen te doen en boven onszelf uit te stijgen, maar vaak leiden ze ook tot bittere teleurstellingen in ons leven. Dan blijkt de praktijk weerbarstig en kunnen we verzuurd en verbitterd raken en afhaken. Idealen…

Is het Westen in verval? Oude lessen voor een nieuwe wereldorde…

Het Westen staat steeds meer onder druk. Economisch en militair neemt ‘onze’ macht af ten opzichte van opkomende landen als China. Ook cultureel lijkt het Westerse maatschappijmodel aan populariteit in te boeken. China ontwikkelt zich succesvol met een maatschappijmodel dat haaks staat op de Westerse visie van vrijheid en democratie; en ook breder lijken regimes…