Home

Welkom bij de
Plato Academy

Tegenwoordig worden we vaak zo ingezogen in het hier-en-nu dat we niet meer in staat zijn met enige afstand en wijsheid naar onze problemen te kijken.

Dit platform benadert actuele issues vanuit de wijsheid van grote denkers uit de oudheid. Het richt zich daarbij op leringen die hun overtuigingskracht en praktisch nut door de eeuwen heen hebben bewezen en behouden.

Denk aan de leringen van Plato, Pythagoras, Lao Tse, de Buddha en de filosofische leringen achter het hindoeïsme, maar ook aan grote denkers uit  het christendom, het jodendom, de islam of het humanisme.

De Plato Academy biedt hiermee inspiratie en reflectie op drie niveaus: 

  • de mens: zingeving op persoonlijk niveau
  • de organisatie: het niveau waarop we dagelijks samenwerken 
  • de samenleving: ons land en de wereldgemeenschap waarin we samenleven

Laatste artikelen

Is het Westen in verval? Oude lessen voor een nieuwe wereldorde…

Het Westen staat steeds meer onder druk. Economisch en militair neemt ‘onze’ macht af ten opzichte van opkomende landen als China. Ook cultureel lijkt het Westerse maatschappijmodel aan populariteit in te boeken. China ontwikkelt zich succesvol met een maatschappijmodel dat haaks staat op de Westerse visie van vrijheid en democratie; en ook breder lijken regimesMeer lezen over “Is het Westen in verval? Oude lessen voor een nieuwe wereldorde…”

Deugen de meeste mensen nou of niet?! Wat oude wijsheid ons leert…

Al eeuwen worstelen we in het Westen met de vraag of de mens nou goed of slecht is. De beelden hierover zijn sterk beïnvloed door het christendom, de verlichting en het sociaal darwinisme. In de Westerse filosofie zijn er grofweg twee hoofdstromingen: Hobbes (slecht) en Locke en Rousseau (goed). Maar ondanks die laatste twee overheerstMeer lezen over “Deugen de meeste mensen nou of niet?! Wat oude wijsheid ons leert…”